Služby správce přístavu

Služby správce přístavu

Pověřeným správcem přístavu Petrov je firma PUZA s.r.o.

Správce přístavu Petrov poskytuje níže uvedené služby. Po dohodě je možné nabízet i jiné - prosím, neváhejte nás kontaktovat.

 • Propagace plavidla na portále
 • Propagace jiných služeb na portále
 • Příprava plavidla k pronájmu (doplnění provozních kapalin apod.), předání plavidla, zkušební plavba - kajutové plavidlo
 • Příprava plavidla k pronájmu (doplnění provozních kapalin apod.), předání plavidla, zkušební plavba - člun
 • Úklid kajutového plavidla
 • Úklid člunu
 • Převzetí kajutového plavidla na konci plavby
 • Převzetí člunu na konci plavby
 • Servis plavidel v přístavu
 • Servis plavidel na zavoláni
 • Transport lodí - max. délka 9 m, max. hmotnost 3000 kg
 • Zprostředkování prodeje (pronájem plavidel, prodej lodích lístků apod.)

Ceník služeb ZDE.

 

 

Činnost správce je orientována důsledně na servisní a podpůrné činnosti pro provoz veřejného přístavu a jeho služby. Provozovatelem veřejného přístavu je Ředitelství vodních cest ČR, které stanovuje cenovou politiku pro využívání přístavu plavidly a tyto platby jsou příjmem státu. Důsledně je uplatňován rovný přístup ke všem uživatelům, eliminována je diskriminace a každý zájemce má možnost v přístavu stát krátkodobě i dlouhodobě zcela bez vazby na služby poskytované správcem na jeho účet. Takže žádní podnikatelé nejsou zvýhodněni nebo naopak znevýhodněni a veškeré podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.rvccr.cz .

Čerpání těchto služeb je na svobodném rozhodnutí uživatele přístavu a není podmínkou základního využívání přístavu ve smyslu podmínek vydaných ŘVC ČR.

Doplňkové služby

Chutný košík k zakousnutí, vůně čerstvé kávy nebo hřejivá deka, která potěší. To jsou naše doplňkové služby pro každou loď.