Jeřáb

Jeřáb

CENY

Plavidlo délky nad 8 m1300 Kč
Plavidlo délky do 8 m800 Kč

Objednání jeřábování u správce přístavu minimálně 4 dny předem, termín je sjednáván dle časových možností obsluhy.

Užívání jeřábu pro vytahování plavidel na souš a spouštění na vodu 2020

Vlastníkem a provozovatelem jeřábu je Ředitelství vodních cest České republiky. 

Veřejný přístav nabízí pro všechny majitele a provozovatele plavidel službu „jeřábování“ plavidel za následujících podmínek:

Nosnost jeřábu 10 tun (při použití vahadla 8,4 tun).

Jeřábování provádí výhradně zaměstnanci Ředitelství vodních cest ČR a posádky plavidel i ostatní osoby v prostoru veřejného přístavu jsou povinny respektovat jejich pokyny.

Objednání jeřábování u správce přístavu minimálně 4 dny předem, termín je sjednáván dle časových možností obsluhy.

Cena za provedení 1 manipulace s plavidlem (vytažení na souš nebo spuštění na vodu), úhrada v hotovosti se provádí u správce přístavu:

-      Plavidlo délky do 8 m –  800,- Kč včetně DPH

-      Plavidlo délky nad 8 m – 1300,- Kč včetně DPH

Přistavení vozidla (vleku) pro manipulaci s plavidlem po souši si v plném rozsahu zajišťuje vlastními prostředky provozovatel plavidla.

Po vytažení z vody se plavidlo ihned ukládá na vlek a provozovatel plavidla jej musí bez prodlení odvést. Při vytažení plavidla za účelem technické prohlídky musí být provedena bezprostředně po vytažení na souš a poté plavidlo opět vráceno na vodu. Opravy plavidel v prostoru servisního centra na souši jsou vyloučené.

Před vytažením nebo spouštěním vůdce plavidla zajistí bezpečné uzavření všech nádrží, zabezpečení předmětů na palubě a vypnutí všech systémů. Obsluha jeřábu má právo řádnou přípravu plavidla zkontrolovat.

Vůdce plavidla musí být po celou dobu jeřábování k dispozici u plavidla, spolupracuje s obsluhou jeřábu při protahování a umísťování vazáků.

Telefon na správu přístavu: + 420 778 751 569. 

 

Doplňkové služby

Chutný košík k zakousnutí, vůně čerstvé kávy nebo hřejivá deka, která potěší. To jsou naše doplňkové služby pro každou loď.